PMR Online access    |   tel. +48 12 340 51 00    |   E-mail: info@pmrcorporate.com
Business market in Central and Eastern Europe, up-to-date news, analyses and market data.
 
 

PMR articles available in PDF format contain expert market analyses, forecasts and commentaries on Central and Eastern Europe in construction, retail, IT & telecom, pharma & healthcare sectors.«  37 38 39 40 41 42 43  »

Perspektywy rozwoju rynku ceramiki budowlanej, chemii budowlanej, stali i produktów stalowych  Lipiec 2008

pl Rok 2007 był kolejnym rokiem bardzo dobrej koniunktury w budownictwie, szybkiego wzrostu gospodarczego i dużej liczby inwestycji. Wysoka dynamika inwestycji w tym sektorze spowodowała wzrost popytu na materiały budowlane zarówno ze strony przedsiębiorców

Lepiej, drożej, ładniej - polscy inwestorzy odkrywają piękno architektury współczesnej  Czerwiec 2008

pl W ostatnich latach w Polsce można zauważyć znaczny wzrost zainteresowania inwestorów współczesną architekturą na wysokim poziomie. Do roku 2012 ponad 10 mld zł zostanie przeznaczone w Polsce na realizację obiektów zaprojektowanych przez światowej sławy

Better, more expensive, more attractive – Polish investors discover the beauty of contemporary architecture  June 2008

en In the last couple of years there has been a significant surge of interest in highclass contemporary architecture among investors. To the end of 2012 over PLN 10bn (€2.9bn) will be allocated in Poland to bring to life designs of world-famous architects.

Polish clinical research market to be worth PLN 800m in 2010  June 2008

en In 2010 the Polish clinical research market might well be worth PLN 800m (€212m), but only if the Health Ministry manages to implement less formalised requirements for submission of clinical trial applications before the end of 2009. Otherwise, the

Global liquidity crisis hits the Kazakh construction industry  June 2008

en Until recently, the construction industry of the second largest member of the Commonwealth of Independent States had grown rapidly, by over 36% a year in 2000-2007. However, the financial turmoil on world markets which erupted mid-2007 has had a strong

Polski rynek badań klinicznych będzie wart 800 mln zł w 2010 r.  Czerwiec 2008

pl W naszej opinii, w 2010 r. wartość polskiego rynku badań klinicznych może osiągnąć 800 mln zł, jednak tylko w przypadku, gdy Ministerstwu Zdrowia uda się przed końcem 2009 r. wprowadzić w życie odformalizowane wymogi procedury składania wniosku o rozpoczęcie

Potencjał i kierunki rozwoju rynku opakowań w Polsce  Maj 2008

pl Wskaźnik wielkości zużycia opakowań w ujęciu wartościowym przeliczając na jednego mieszkańca wynosi w Polsce obecnie niecałe 100 euro. Biorąc pod uwagę, iż w Europie Zachodniej wynosi on średnio 350 euro, widać, iż rynek opakowań w Polsce ma jeszcze duży
«  37 38 39 40 41 42 43  » 


 

Useful links         Privacy Policy
Copyright © 2017 PMR. All rights reserved.

PMR is a British-American company providing market information, advice and services to international businesses interested in Central and Eastern Europe as well as other emerging markets. PMR key areas of operation include business publications (through PMR Publications), consultancy (through PMR Consulting) and market research (through PMR Research). With over fourteen years of experience, high international standards in projects and publications, highly skilled multilingual staff and a wide network of co-operating research companies and market experts, PMR is one of the largest companies of its type in the region.